NAP: Smith-lett

Nordkapp Arbeiderparti går inn for lettutgaven av Smith-utvalgets innstilling.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 23.11.2008 07:49

Nordkapp Arbeiderparti går inn for lettutgaven av Smith-utvalgets innstilling.

På medlemsmøtet i Nordkapp Arbeiderparti ble det 3-3 i avstemningen om Smith-utvalgets innstilling. Det var lederens dobbeltstemme som sørget for at lokalpartiet går imot Finnmark Fiskeriforvaltning.

Nordkapp Arbeiderparti støtter fylkespartiets og støtter kravet om at alle finnmarkingene har en juridisk rett til fisken i finnmarksfjordene. Nordkapp Arbeiderparti vil at Fiskeridirektoratet i Bergen fortsatt skal fordele kvoter.

Smith-utvalget foreslår å opprette et egen organ (Finnmark Fiskeriforvaltning) som skal fordele kvoter til alle fra Finnmark som ønsker å leve av å fiske.
 

Kommunestyret avgjør sin innstilling 25. november.
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS