Foreslår Aili Keskitalo som presidentkandida

NSR-landsstyret, som det sentrale valgstyret, foreslår for landsmøtet i Norske Samers Riksforbund å fornye tilliten til Aili Keskitalo som presidentkandidat for Norske Samers Riksforbund ved sametingsvalget 2009.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 18.09.2008 02:54

NSR-landsstyret, som det sentrale valgstyret, foreslår for landsmøtet i Norske Samers Riksforbund å fornye tilliten til Aili Keskitalo som presidentkandidat for Norske Samers Riksforbund ved sametingsvalget 2009.

NSR-landsstyret har hatt som mål å gjennomføre en så åpen prosess som mulig, med stor grad av mulighet for aktiv deltakelse fra lokallagene. Det har også vært et mål at sedvaner og tidligere praksis skal følges opp i denne sammenhengen. Landsstyret har videre hatt et stort ønske om å ivareta respekten for de som stiller sitt navn og sin kapasitet til rådighet som presidentkandidat for NSR.

NSR-landsstyret har aktivt kontaktet lokallagene ved ledere og bedt om tilbakemeldinger i saken for å ha en dialogbasert prosess omkring det å fremme forslag til presidentkandidat for Norske Samers Riksforbund (NSR) til sametingsvalget 2009.

NSR-landsstyret har i denne dialogen med NSRs lokallag fått sterke signaler om at det er støtte for sittende kandidat, og at det ikke er fremmet andre kandidaturer til formell drøfting i lokallagene.

Aili Keskitalo, f. 29.10.68 har mastergrad i ledelse fra Copenhagen business school. Keskitalo er gift og har tre barn og er bosatt i Kautokeino. Hun har sterke språkferdigheter, og behersker samisk, norsk og engelsk.

I perioden som leder for Norske Samers Riksforbund fra 2003-2005 markerte Keskitalo seg som en nytenkende og diplomatisk leder. Hun ble den første kvinnelige sametingspresidenten i 2005 og viste i vervet som samenes fremste tillitsvalgte seg som en modig og verdig president for samefolket. Keskitalo søkte avskjed for sametingsrådet i 2007 og fikk innvilget dette. Hennes politiske hjertesaker er blant annet Samefolkets fond, tradisjonskunnskap og samiske språksaker.

Det som kjennetegner Keskitalo er blant annet det at hun tør å prøve nye veier i politikken, og viser på en god måte kvinners muligheter og naturlige plass i politikken. Som opposisjonsleder viser hun daglig sine evner til å arbeide utrettelig for visjonene om et sterkt samisk samfunn med mange muligheter for den enkelte. Grunnstammen i hennes engasjement er tuftet på NSRs grunnsyn med forankring i overbevisningen om at samisk språk, kultur og utdanning må styrkes for fremtiden. Hun kommuniserer svært godt med folket og skaper stort engasjement. Hun har representert oss samer på en utmerket måte, selv i tider med store utfordringer i politikken.

Det er NSR-landsstyrets bestemte oppfatning at Aili Keskitalo er en erfaren og dyktig leder.
 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS