Halv million ubrukt til nærmiljøanlegg

Trenger ungene i nabolaget et lekeområde der de kan løpe og klatre og drive fysisk aktivitet? 527.000 kroner står ubrukt til forenkla nærmiljøanlegg hos Finnmark fylkeskommune.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 21.08.2008 23:14

Trenger ungene i nabolaget et lekeområde der de kan løpe og klatre og drive fysisk aktivitet? 527.000 kroner står ubrukt til forenkla nærmiljøanlegg hos Finnmark fylkeskommune.

--Søk via kommunen, sier fylkesidrettskonsulent Tom Johansen i fylkeskommunen.

--Det er bare fantasien som setter grenser for hva man kan søke om. Det som teller er at anlegget må være utendørs og tilknytta nærmiljøet. Brukergruppa må i hovedsak være mellom seks og nitten år, forklarer Johansen.

Et eksempel på hva som kan få støtte er at man kan planere et område som ungene kan løpe, spille ball på, og få til et klatrestativ. En tursti lengre enn 500 meter, en sandvolleybane og skateramper kan også realiseres.
- Det som er viktig er at søknadene må fremmes via kommunene.
- Hvem kan søke på disse ledige midlene?
- Søkere kan være kommunene eller idrettslag, eller andre lag og foreninger som har fått sine vedtekter godkjent av Kultur- og kirkedepartementet, sier Johansen.

Hvorfor er det ubrukte penger til slike små anlegg?

- Ordninga er nok kjent i kommunene, men markedsført for dårlig. Det er vel sånn at det er de store anleggstypene som det bare kan søkes om midler til en gang i året som får oppmerksomheten, sier Johansen.

Fylkesidrettskonsulenten sier at ordninga tas opp årlig i sammenkomst med kommunene:

- Uansett, det er over en halv million kroner ledig og søknaden må ligge på et beløp mellom 20.000 og 80.000 kroner. Man kan få inntil halvparten, og det betyr 10.- 40.000 som kommer godt med for å få til små, men gode nærmiljøanlegg, sier fylkesidrettskonsulenten.
 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS