Utsatte saken

Det faste utvalg for plansaker utsatte saken om dispensasjon fra plan- og bygningsloven for bygging av en flerbrukshall på Menes.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 20.08.2008 23:10

Det faste utvalg for plansaker utsatte saken om dispensasjon fra plan- og bygningsloven for bygging av en flerbrukshall på Menes.

Formannskapet utsatte saken fordi dokumentene var sendt ut for sent. 

Rådmannen måtte fremme saken fordi høyden på flerbrukshallen krever reguleringsplan, men utvalg for plansaker kan dispensere fra denne bestemmelsen hvis særlige grunner taler for det.

Saken blir behandlet på nytt i neste uke.
 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS