Opprettholder nedleggelsen

Fylkesmannen i Finnmark opprettholder vedtaket i Nordkapp kommunestyre om å legge ned Nordvågen skole.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 08.08.2008 12:47

Fylkesmannen i Finnmark opprettholder kommunestyrets vedtak om å legge ned Nordvågen skole.
Fylkesmannen i Finnmark opprettholder vedtaket i Nordkapp kommunestyre om å legge ned Nordvågen skole.

Det var tre kommunestyrerepresentanter som sendte inn èn lovlighetsklage på vedtaket i mai fordi saken ikke var konsekvensutredet. 

Fylkesmannen kritiserer kommunen for at konsekvensutredningen var mangelfull. Fylkesmannen mener feilen ikke er stor nok til at det hadde noen konsekvens for utfallet i saken.

Det seks siders brevet fra fylkesmannen har følgende avslutning:
Fylkesmannen har etter en totalvurdering kommet til at utfallet av saken nok ikke ville ha blitt et annet selv om utredning og konsekvensanalyse var bedre. Det er derfor grunn til å regne
med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold og avgjørelsen må anses som gyldig.

Fylkesmannen opprettholder kommunestyrets avgjørelse av 15.05.08 om nedleggelse av Nordvågen skole, og lovlighetsklagen tas ikke til følge.
 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS