Må ta opp lån

Nordkapp kommune må ta opp et lån på 20 millioner kroner for å betale regninger og lønn.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 29.01.2008 12:38

Nordkapp kommune må ta opp et lån på 20 millioner kroner for å betale regninger og lønn.

Rådmannen skriver i saksfremlegget at arbeidskapitalen for driften av kommunen var minus 9 millioner kroner i fjor, men fordi det var en del lånefinansierte prosjekt som ikke var kommet i gang, unngikk kommunen kassakreditt. 

Kommuneloven krever at kassakreditten skal være oppgjort ved årsskiftet. Det betyr at kommunestyret må spare inn 20 millioner kroner så fort som mulig.

Rådmannen anser situasjonen så alvorlig at de allerede vedtatte innsparingene på budsjettet må effektueres snarest mulig, og kommunen må prøve å oppnå mer enn ønsket effekt av vedtakene. I tillegg må alle ikke vedtatte innsparingsforslag i rådmannens budsjettforslag vurderes på nytt.
 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS