Videregående skole til kommunen

Finnmark Høyre ønsker at ansvaret for den videregående skolen overføres til kommunene. Båtsfjord kommune har den eneste kommunale videregående skole i landet. Skolen kan vise til gode resultater og nesten ingen frafall. Søkerandelen fra Båtsfjord til høyere utdanning har de siste årene hatt en markert økning, som et resultat av dette.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 13.01.2008 22:58

Finnmark Høyre ønsker at ansvaret for den videregående skolen overføres til kommunene. Båtsfjord kommune har den eneste kommunale videregående skole i landet. Skolen kan vise til gode resultater og nesten ingen frafall. Søkerandelen fra Båtsfjord til høyere utdanning har de siste årene hatt en markert økning, som et resultat av dette.

Finnmark står ovenfor store teknologiske utfordringer i forhold til satsingen på olje og gass i Barentshavet. Finnmark Høyre mener derfor at det vil være naturlig at det etableres et nasjonalt teknologigymnas i Finnmark. Det videregående utdanningstilbudet må gjenspeile de behov som fylket har, skriver årsmøtet i Finnmark Høyre i en uttalelse.

De videregående skolene og høyskolene vi har i Finnmark, må være bevisst sin rolle som en av de viktigste innstanser for å redusere fraflyttingen fra Finnmark.

Høyre vil ha åpenhet i og om skolen. Kunnskap om skolenes resultater er avgjørende for at foreldre og fylkeskommunen skal kunne vite om elevene får den oppfølging og undervisning de har krav på. Høyre vil innføre skriftlig tilbakemelding om elevers læring fra skolen til foreldrene. Finnmark Høyre vil også innføre lærerevaluering, slik at elevene skal få gi tilbakemelding til lærerne sine.
 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS