Færre innbyggere i 3. kvartal

I årets 10 første måneder har innbyggertallet i Nordkapp gått ned med 50. 1. oktober var det registrert 3 224 innbyggere i Nordkapp kommune.
Lokal
Raymond Elde
Publisert : 15.11.2007 12:44

I årets 10 første måneder har innbyggertallet i Nordkapp gått ned med 50. 1. oktober var det registrert 3 224 innbyggere i Nordkapp kommune.

Nordkapp hadde et fødselsoverskudd på 7 og en nettoutflytting på 19 i 3. kvartal 2007. Det gir en folketallnedgang på 26 personer i perioden fra juli til september i år.
 
I år er det bare Hasvik, Kvalsund, Alta og Måsøy som opplever folketallvekst i Finnmark. Måsøy er den eneste kommunen i Finnmark som holder tritt med folkeveksten i landet, med en relativ vekst på 0,8 prosent. I landet som helhet har folketallet steget med 0,9 prosent i årets 10 første måneder, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.
 

Befolkningsstatistikk. Folkemengde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Folkemengd 1. oktober 2007 og endringane i 3. kvartal 2007.
Nr. Fylke  Kommune
Folkemengd 1.7.2007
Endringar i 3. kvartal 2007
Folkemengd 1.10. 2007
 
 
Fødde
Døde
Fødsels-overskot
Innflyttingar
Utflyttingar
Netto-innflytting
Folke-tilvekst
 
 
 
 
 
 
I alt
Av dette frå utlandet
I alt
Av dette til utlandet
 
 
 
Heile landet
4 704 573
15 351
9 919
5 432
.
18 659
.
7 044
11 615
17 047
4 721 620
20 Finnmark
72 554
218
168
50
917
197
1 159
77
-242
-192
72 362
2002 Vardø
2 271
2
9
-7
34
1
53
1
-19
-26
2 245
2003 Vadsø
6 077
25
12
13
100
14
165
9
-65
-52
6 025
2004 Hammerfest
9 407
41
25
16
223
32
274
8
-51
-35
9 372
2011 Guovdageaidnu
2 972
13
8
5
24
3
45
5
-21
-16
2 956
2012 Alta
18 154
65
22
43
387
69
359
9
28
71
18 225
2014 Loppa
1 119
1
1
-
18
1
22
1
-4
-4
1 115
2015 Hasvik
1 002
2
3
-1
31
1
26
1
5
4
1 006
2017 Kvalsund
1 093
-
2
-2
36
4
28
2
8
6
1 099
2018 Måsøy
1 322
2
2
-
37
17
29
1
8
8
1 330
2019 Nordkapp
3 250
5
12
-7
31
1
50
1
-19
-26
3 224
2020 Porsanger
4 121
12
15
-3
55
1
89
2
-34
-37
4 084
2021 Karasjohka
2 878
8
3
5
31
-
65
-
-34
-29
2 849
2022 Lebesby
1 332
2
7
-5
13
2
36
2
-23
-28
1 304
2023 Gamvik
1 048
2
6
-4
28
-
36
6
-8
-12
1 036
2024 Berlevåg
1 086
3
5
-2
7
-
8
-
-1
-3
1 083
2025 Deatnu-Tana
2 990
6
6
-
36
4
54
4
-18
-18
2 972
2027 Unjarga-Nesseby
869
3
1
2
11
1
18
1
-7
-5
864
2028 Båtsfjord
2 096
5
4
1
33
4
30
4
3
4
2 100
2030 Sør-Varanger
9 467
21
25
-4
196
42
186
20
10
6
9 473

 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS