Mange valg på tirsdag

Tirsdag 16. oktober skal det nye kommunestyret i Nordkapp ha sitt første møte. Vanligvis er det 25 representanter på plass i kommunestyret, men under de tre første sakene på tirsdag vil det være en ekstra, nemlig Ulf Syversen.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 10.10.2007 12:41

Ulf Syversen skal lede deler av tirsdagens kommunestyremøte.
Tirsdag 16. oktober skal det nye kommunestyret i Nordkapp ha sitt første møte. Vanligvis er det 25 representanter på plass i kommunestyret, men under de tre første sakene på tirsdag vil det være en ekstra, nemlig Ulf Syversen.

Syversen skal lede møtet under sakene godkjenning av kommunestyrevalget, valg av formannskap og valg av ordfører. Når dette er gjort vil den nyvalgte ordføreren lede resten av møtet.
 
Kommunestyret skal på tirsdag også velge varaordfører, setteordfører og medlemmene til alle avdelingsstyrene.

 

Her oversikten over valgene som skal foretaes tirsdag 16. oktober.

Valg
Antall
politiske
medlemmer
Ansattes
rep.
Bruker
rep
Politiet
Forsvaret
Formannskap
7
 
 
 
 
Ordfører
1
 
 
 
 
Varaordfører
1
 
 
 
 
Setteordfører
1
 
 
 
 
Kontrollutvalge1
5
 
 
 
 
Klageutvalget
3
 
 
 
 
Avdelingsstyret for oppvekst- og kultur
5
 
 
 
 
Avdelings.for helse-, omsorg- og sosialetj.
5
 
 
 
 
Klientutvalg
3
 
 
 
 
Avdelings.for miljø og tekniske tjenester
5
 
 
 
 
Administrasjonsutvalget
5
2
 
 
 
Styret i Nordkapp Havn KF
4
1
2
 
 
Skatteutvalg
formannsk.
 
 
 
 
Skattetakstnemnda, eiendom
3
 
 
 
 
Overskattetakstnemnda, eiendom
6
 
 
 
 
Heimevernsnemda
2
 
 
1
1
Eldrerådet
5
 
 
 
 
Formannskapets medlem i menighetsrådet
1
 
 
 
 
KS -Finnmark
1
 
 
 
 
Representantskapet i Repvåg kraftlag
5
 
 
 
 
Representants.V-Finnm.kommunerev.IKS
1
 
 
 
 
Representants.kontrollutv.sek.V-Finnm.IKS
1
 
 
 
 
Representants Museene for Kystkulutr .IKS
2
 
 
 
 
Representants.Midt-Finnmark PPD IKS
1
 
 
 
 
Vest-Finnmark Regionråd
ordfører
 
 
 
 
Regiontinget Vest-Finnmark
5
 
 
 
 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS