Ikke så dystert

--Omstillingsbehovet ligger på nærmere 10 millioner kroner hvis en tar hensyn til lønn, pensjon og renteoppgang, sier økonomisjef i Nordkapp kommune, Arnt Egil Skansen.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 08.10.2007 12:35

--Omstillingsbehovet ligger på nærmere 10 millioner kroner hvis en tar hensyn til lønn, pensjon og renteoppgang, sier økonomisjef i Nordkapp kommune, Arnt Egil Skansen.

--I juni la vi til grunn et folketall på 3 260 pr. 1. januar 2008. I dag er folketallet 3 230, noe som tilsier at vi kan komme enda dårligere ut, sier Skansen.
 
--Det er først og fremst på lønn det er mulig å ta store innsparinger. Over 70 prosent av kommunens utgifter er lønn, sier Skansen.
 
Nordkapp kommune har en langsiktig gjeld på 230 millioner kroner. Det betyr at de kommunale utgiftene øker med 1,5 millioner kroner i året når renten stiger med 1 prosent.
 
Nordkapp kommunes anslag i millioner kroner:

Statsbudsjettet anslag frie inntekter
134,6
Kommunestyret anslag frie inntekter
134,1
Diff. Statsbuds. - Kstyre diff frie inntekter
+0,5
 
 
Frp-H-AP-avtalen Budsjettoverskudd 7 mill
 
-K.styre vedtak i juni 07 - 5 mill
2,0
Eventuelt underskudd 2007 1/2part
2,0
Konsekvens av lønn/pensjon/renter
6,5
Samlet omstillingsbehov (minimum)
10,0

 
Øvrige nøkkeltall Nordkapp kommune:
Samlet omsetting i 2006 kr 200 mill kr. Dette inkluderer, rammetilskudd fra staten, skatteinntekter, gebyrer og andre inntekter. Hvis Nordkapp skal følge pålegget fra overordnet myndighet om et overskudd på 3 prosent, må kommunestyret i desember vedta et budsjett med overskudd på minst 7 millioner kroner.Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS