Får ikke kompensert utgiftsveksten

Regjeringen anslår at Nordkapp kommune neste år vil få en vekst i de frie inntektene på 4 prosent, eller 5,186 millioner kroner.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 05.10.2007 11:09

Regjeringen anslår at Nordkapp kommune neste år vil få en vekst i de frie inntektene på 4 prosent, eller 5,186 millioner kroner.

Den inngåtte avtalen mellom Fremskrittspartiet, Høyre og Arbeiderpartiet forutsetter et overskudd på minst 7 millioner kroner i året.
I tillegg kommer et forventet underskudd i år på 4 millioner kroner og gradvis nedtrapping av eiendomsskatten.
Kommunestyret forventet 145,7 millioner kroner i fri inntekter da de behandlet budsjettet 2008 i juni men får bare 134,6 mill.kr.
Nordkapp straffes hardt på grunn av nedgangen i folketallet. Rammetilskuddet regnes ut etter antall innbyggere i kommunen.

Beregninger Radio Nordkapp har foretatt viser at det nye kommunestyret må kutte budsjettet med 17 millioner kroner neste år eller 34 årsverk.

Omstillingsbehov
Nordkapp kommune 2008
mill.
kr
 Statsbudsjettet anslag frie inntekter
134,6
 Kommunestyret anslag frie inntekter 
145,7
Statsbuds. - Kstyre Differanse frie inntekter 
11,1
FrP-H-Ap-avtalen Budsjettoverskudd   7 mill.
-K-styre vedtak juni-07 -5 mill.
2,0
 Underskudd 2007
4,0
Omstillingsbehov Radio Nordkapps anslag  
17,1
 
 
 
antall
årsverk
kr 500 000 i utg. pr. årsverk  
34,2

 
Anslag
frie
inntekter
2008
i tusen kr
Økning
2007-
2008
 i tusen
kr
Økning
2007-2008
%
2002 Vardø
105 610
5 226
5,2
2003 Vadsø
217 240
10 474
5,1
 Hammerfest
346 023
17 955
5,5
Kautokeino
126 027
6 431
5,4
2012 Alta
639 194
34 636
5,7
2014 Loppa
73 776
2 490
3,5
2015 Hasvik
59 682
1 633
2,8
2017 Kvalsund
63 018
2 825
4,7
2018 Måsøy
73 686
2 894
4,1
2019 Nordkapp
134 659
5 186
4,0
2020 Porsanger
156 404
7 890
5,3
2021 Karasjok
124 219
6 382
5,4
2022 Lebesby
79 056
4 627
6,2
2023 Gamvik
63 809
2 587
4,2
2024 Berlevåg
61 903
2 387
4,0
2025 Tana
138 507
6 841
5,2
2027 Nesseby
56 679
2 129
3,9
2028 Båtsfjord
106 219
6 054
6,0
 Sør-Varanger
355 437
15 653
4,6
Fordelest
4 500
-500
 
Finnmark
2 985 647
143 801
5,1

Kilde: statsbudsjettet.dep.no
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS