Kommunestyrene skal vedta løypene

Vest-Finnmark Regionråd går inn for at kommunestyrene skal vedta snøscooterløyper. I dag må snøscooterløyper godkjennes av Fylkesmannen i Finnmark.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 03.10.2007 06:35

Vest-Finnmark Regionråd går inn for at kommunestyrene skal vedta snøscooterløyper. I dag må snøscooterløyper godkjennes av Fylkesmannen i Finnmark.

Vest-Finnmark Regionråd mener forslaget til Direktoratet for naturforvaltning har for liten støtte i befolkningen til at det kan være et godt verktøy for en balansert forvaltning.
 
Regionrådet går sterkt imot direktoratets målsetning om at rekreasjonskjøring med snøscooter skal forbys.
 
Vest-Finnmark Regionråd støtter lovforslagets restriktive utgangspunkt for barmarkskjøring.Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS