Valgbuss i Lom skal gi økt valgdeltakelse

--Valgbussen kommer til å kjøre rundt for å ta imot stemmer på forhåndsannonserte plasser i Lom kommune. Det er viktig å tenke nytt for å få flere velgere til urnene, og valgbussen er et spennende tiltak som vil kunne bidra til at flere vil delta i valget, sier statssekretær i Kommunal – og regionaldepartementet, Guri Størvold.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 06.08.2007 15:38

--Valgbussen kommer til å kjøre rundt for å ta imot stemmer på forhåndsannonserte plasser i Lom kommune. Det er viktig å tenke nytt for å få flere velgere til urnene, og valgbussen er et spennende tiltak som vil kunne bidra til at flere vil delta i valget, sier statssekretær i Kommunal – og regionaldepartementet, Guri Størvold.

Kommunal – og regionalminister Åslaug Haga, Senterpartiet, har bidratt med penger til et forsøk med valgbuss i Lom kommune for å øke deltakelsen i kommunestyre – og fylkestingsvalget. Dette ble klart da Haga besøkte Lom kommune.
 
Ved kommunestyrevalget i 2003 var valgdeltakelsen på 59 prosent. Ved fylkestingsvalget deltok under 56 prosent. Valgdeltakelsen har blitt stadig lavere de siste ti årene, særlig ved lokalvalgene.
 
--Jeg oppfordrer de lokale valgstyrene til å møte opp på utradisjonelle plasser som kjøpesenter, rockekonserter og festivaler, sier Størvold.Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS