Må ta opp kassakredittlån

--I andre halvår må Nordkapp kommune trekke på kassakreditt. Det kommer som en følge av at kommunestyret ikke klarte å redusere utgiftene tilstrekkelig i desember, sier økonomisjef i Nordkapp kommune, Gunnar Frank Holst, til Nordkappnytt.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 18.01.2007 09:41

--I andre halvår må Nordkapp kommune trekke på kassakreditt. Det kommer som en følge av at kommunestyret ikke klarte å redusere utgiftene tilstrekkelig i desember, sier økonomisjef i Nordkapp kommune, Gunnar Frank Holst, til Nordkappnytt.

--Regelverket for kommunene er slik at 31. desember skal kassakreditten gjøres opp, det gir oss en ekstra utfordring, sier Holst.

Hvis ikke kommunen klarer å betale inn kassakreditten før årsskiftet må den dekkes inn via driftsbudsjettet i løpet av de 2 neste budsjettårene.

Dette betyr at Nordkapp ikke bare må ha et budsjettmessig overskudd i 2007 men også et regnskapsmessig overskudd i 2007 og 2008. Slik det ser ut i dag vil regnskapet for 2006 vise et underskudd på 2 millioner kroner.
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS