Satellittelefon i beredskap

--Det er meningen at Teknisk sektor skal kjøre ut satellittelefonen til den bygda som mister telefonforbindelsen. På den måten kan innbyggerne ringe hvis det oppstår en alvorlig situasjon, sier ordfører i Nordkapp, Ulf Syversen.
Lokal
Raymond Elde
Publisert : 02.03.2006 12:44

Ulf Syversen sier at satellittelefonen til Nordkapp kommune nå er i beredskap.
--Det er meningen at Teknisk sektor skal kjøre ut satellittelefonen til den bygda som mister telefonforbindelsen. På den måten kan innbyggerne ringe hvis det oppstår en alvorlig situasjon, sier ordfører i Nordkapp, Ulf Syversen.

Teknisk sektor i Nordkapp kommune har satt i drift en satellittelefon. Denne telefonen skal brukes i de områdene hvor det ikke er mobildekning eller hvor fasttelefonnettet har brutt sammen.

Det var etter stormen Narve at Gjesvær var 4 døgn uten samband på fasttelefon, internett og mobiltelefon. Dermed ble det avdekket sårbarhet ved brann, ulykker og sykdom.

En annen reserveløsning for fiskerne er å gå om bord i båten for å ”rope på Vardø Radio” hvis de vil ha kontakt med omverden.
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS