Har egentlig mye penger

Dersom Nordkapp kommune hadde drevet like effektivt som Hurdal, ville kommunen hatt over 30 millioner kroner mer å rutte med i året, ifølge beskjeden Håvard Moe i KS-konsulent ga til formannskapet i Nordkapp.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 18.03.2015 09:45

Håvard Moe mener Nordkapp kommune egentlig har god råd.
Dersom Nordkapp kommune hadde drevet like effektivt som Hurdal, ville kommunen hatt over 30 millioner kroner mer å rutte med i året, ifølge beskjeden Håvard Moe i KS-konsulent ga til formannskapet i Nordkapp.

Kommunestyret har vedtatt at kommunen skal leie inn en ekstern konsulent for sektorvis gjennomgang. Konsulenten skal se på driften til Nordkapp kommune.

På grunn av Nord-Norges-tilskuddet får Nordkapp kommune 23,4 millioner kroner mer enn en kommune i Sør-Norge.

--Nordkapp er egentlig en kommune med god råd, selv om innbyggerne har et annet inntrykk. Det er innbyggerne som har tatt seg råd til gode kommunale tjenester, sier Moe.

Årsaken til at KS-konsulent sammenligner Nordkapp kommune med Hurdal, er at kommunene omtrent har samme størrelse.

--Jeg var i Nordkapp for ti år siden og gjorde det samme som nå. Ser vi på tallene fra den gang gikk forbruket ned etter en kraftig omstilling. Omstillingen stoppet opp i 2008 og fram til i dag, sier Håvard Moe.

--Helse, kultur og samferdsel er områdene Nordkapp bruker mest penger på sammenlignet med andre. Undervisningssektoren i Nordkapp er den mest effektive i Finnmark. Også innenfor undervisning er det mulig å spare penger, i SFO og spesialundervisning, sier Moe.
 

 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS