Mer favorisering i Troms og Finnmark

Opp mot 3 av 5 sjefer i Troms og Finnmark har favoritter på jobb. Og pilen peker feil vei, viser en ny undersøkelse.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 02.03.2014 21:45

Opp mot 3 av 5 sjefer i Troms og Finnmark har favoritter på jobb. Og pilen peker feil vei, viser en ny undersøkelse.

Er du sjefens kjæledegge? Da har du gode vilkår i hundrevis av selskaper og virksomheter i Troms, Finnmark og Svalbard. Det viser en omfattende undersøkelse gjennomført av analyse- og rådgivningsselskapet Great Place to Work blant nesten 2000 mellomledere i Norge.

--Favorisering kan forsurne arbeidsmiljøet i en hel bedrift. Har du opplevd å bli forbigått av en kollega som står på spesielt god fot med ledelsen, kan du skrive under på hvor demotiverende det føles. Misfornøyde ansatte yter sjelden sitt beste, noe som skader produktivitet, verdiskaping og evne til økonomisk vekst, sier Sverre Simen Hov, kommunikasjonsleder i organisasjonen Lederne.

Bare 43 prosent av respondentene fra Troms og Finnmark svarer at toppledelsen i bedriften ikke favoriserer noen medarbeidere fremfor andre. Det er den laveste andelen siden 2010. På landsbasis er andelen lik, men her går utviklingen i positiv retning.

--Arbeidslivet i Troms og Finnmark er på full fart bakover når det gjelder favorisering. Denne skadelige utviklingen bør stoppes, sier Jannik Krohn Falck, partner i Great Place to Work Norge. I Europa gjennomfører selskapet undersøkelsen med over 1,3 millioner deltakere fra over 2100 virksomheter i 19 land.

Sykefraværet til himmels
--Vi ser faktisk mer favorisering på norske arbeidsplasser enn hos de 100 dårligste europeiske bedriftene som deltok i studien i 2013. Disse tallene bør bedriftsledere, aksjonærer og politikere ta på alvor. Favorisering skaper mistillit, og vi kan påvise en tydelig sammenheng mellom tillitsbasert lederskap, økonomisk vekst og sykefravær, understreker Krohn Falck.

Han viser til at sykefraværet hos de 100 dårligste arbeidsplassene i målingen er 70 prosent høyere enn hos de 100 beste.

--Selv middelhavsfarerne i undersøkelsen har 50 prosent høyere sykefravær enn de beste bedriftene. Det er snakk om mye penger, og er en nyttig påminnelse om hvor viktig det er med godt, rettferdig lederskap, sier Krohn Falck.

Trives på jobb i nord – på tross av sjefen
Toppledere i de to nordligste fylkene får også passet sitt påskrevet når det gjelder å fordele oppgaver og koordinere arbeidet. Kun 38 prosent av fylkenes toppledere holder mål på dette området, mot 41 prosent på landsbasis. Og bare 36 prosent av sjefene forfremmer de som fortjener det mest. Til tross for dette melder 78 prosent av respondentene fra Troms og Finnmark at de totalt sett trives på jobb, 81 prosent føler at arbeidet betyr mer for dem enn bare en jobb. 82 prosent rapporterer om godt samhold og mye omsorg mellom kolleger, og 85 prosent sier de har stor grad av beslutningsfrihet.

(Pressenytt)
 

 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS