Størst mulighet for faglig utvikling i nord

En ny undersøkelse viser at medarbeidere i Troms og Finnmark er de i landet som føler de har størst mulighet for faglig utvikling på jobben.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 31.12.2012 17:22

En ny undersøkelse viser at medarbeidere i Troms og Finnmark er de i landet som føler de har størst mulighet for faglig utvikling på jobben.

En omfattende undersøkelse blant 1600 mellomledere i Norge, avdekker at det er lettest for medarbeidere i nord å utvikle sin kompetanse. Flere enn sju av ti mellomledere oppgir at det er muligheter for å utvikle faglige kompetanse på deres arbeidsplass, dette er over 20 prosent mer enn i samme undersøkelse i fjor og hele 14 prosent over landsgjennomsnittet.

Undersøkelsen er gjennomført av Great Place to Work blant medlemmene til organisasjonen Lederne. Forbundsleder Jan Olav Brekke er klar i sin tale om muligheter for utvikling på jobben.
--Med lav arbeidsledighet i Norge er det i dag en stor kamp om de beste hodene, og det å ha muligheten til å utvikle seg i jobben anses som et viktig gode. Derfor er det en stor fordel at ledere i Troms og Finnmark opplever dette. Det å føle at du kan lære nye ting og utvikle deg på arbeidsplassen vet vi også har en innvirkning på hvor lenge folk blir i job ben, sier Brekke.

Brekke får støtte av administrerende direktør i Great Place to Work Norge, Jannik Krohn Falck.

--Det er viktig at leder og medarbeidere opplever mulighet for faglig utvikling. På de beste arbeidsplassene betraktes utvikling som en investering og ikke en kostnad. Utviklingsmuligheter blir stadig viktigere, og ikke minst ser vi at dette er avgjørende for å beholde kompetente kolleger, sier Falck.

Undersøkelsen som gjennomføres for tredje året på rad, dekker både landsdelene og ulike bransjer. Selv om funnene er generelle mener Falck at de gir en viktig tilstandsrapport på norsk ledelse.

--Det finnes selvfølgelig unntak, men dette gir oss en god indikasjon på hvordan ledere og medarbeidere opplever viktige spørsmål på jobben. Vi vet fra forskning at drivere som tillit, rettferdighet, troverdighet, stolthet, fellesskap og respekt, er avgjørende for opplevelsen av en god arbeidsplass, sier Falck.

(Pressenytt)
 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS