Kan ikke suspendere Bernt-Aksel

Styret i Finnmark Arbeiderparti beklager at Vadsø Arbeiderparti har gått ut i full offentlighet med at de vil ha ekskludert Bert-Aksel Jensen som medlem av Arbeiderpartiet.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 19.10.2012 13:38

Bernt-Aksel Jensen kan ikke bli suspendert av Vadsø Arbeiderparti, ifølge pressemelding som fylkespartiet har sendt ut.
Styret i Finnmark Arbeiderparti beklager at Vadsø Arbeiderparti har gått ut i full offentlighet med at de vil ha ekskludert Bert-Aksel Jensen som medlem av Arbeiderpartiet.

Vadsø Arbeiderparti har ingen fullmakt til å suspendere Jensen fra partiet så lenger saken er til behandling, skriver fylkespartiet i en pressemelding.

Hele pressemeldingen:
"Styret i Finnmark Arbeiderparti har i møte 19. oktober funnet det riktig å kommentere innkommet sak om eksklusjon fra Vadsø Arbeiderparti. Styret har ikke fått det nødvendige saksgrunnlag til å behandle saken, og kan følgelig ikke kommentere selve saken.

Finnmark Arbeiderparti viser til Arbeiderpartiets vedtekter §12.1 og anser dette som et varsel om sak. Vadsø Arbeiderparti foreslår i sitt vedtak at det opprettes eksklusjonssak mot Bernt-Aksel Jensen.
Før kommunepartiet kan fatte endelig vedtak skal fylkespartiets styre avgi uttalelse. Ved fylkespartiets behandling av saken skal det også foreligge skriftlig redegjørelse fra den som foreslås ekskludert.

Styret i Finnmark Arbeiderparti vil presisere at saken er under behandling, den skal behandles i tråd med vedtektene, på en ryddig måte.

Vedtaket omfatter også suspensjon av Bernt Aksel Jensen med umiddelbar virkning. Dette er ikke gyldig, da det først ved endelig behandling av saken fra kommunepartiets side kan trå i kraft.

Avslutningsvis vil styret i Finnmark Arbeiderparti beklage at Vadsø Arbeiderparti kjører saken i full offentlighet før saken er endelig behandlet i kommunepartiets styre."

Les også: Nordkapp Ap reagerer sterkt
 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS