Folk er fornøyd med kommunale tjenester

-- Kommunalt ansatte får i det daglige ufortjent negativ kritikk. Denne undersøkelsen er derfor en anerkjennelse til de kommuneansatte som hver dag legger igjen en stor innsats for brukere i alle landets kommuner, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg, Høyre, til Nordkappnytt.
Riks
Raymond Elde
Publisert : 28.03.2005 10:32

Kommunal- og regionalminister Erna Solberg, Høyre, mener kommunalt ansatte får i det daglige ufortjent negativ kritikk.
-- Kommunalt ansatte får i det daglige ufortjent negativ kritikk. Denne undersøkelsen er derfor en anerkjennelse til de kommuneansatte som hver dag legger igjen en stor innsats for brukere i alle landets kommuner, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg, Høyre, til Nordkappnytt.

I en stor kommuneundersøkelse som TNS Gallup har gjort på oppdrag fra blant andre Kommunal- og regionaldepartementet kommer det frem at innbyggerne er mer fornøyd med tjenestene nå enn de var for et år siden. De som bruker tjenestene er også mer positive til tilbudet enn innbyggere som ikke bruker tjenestene.

--Formålet med undersøkelsen er å få vite hva innbyggere i kommunene mener om de tjenestene de mottar. Kommuneundersøkelsen viser at innbyggerne stort sett er fornøyd med de kommunale tjenestene som produseres. Den svartmaling som fra enkelte hold finner sted i beskrivelsen av det kommunale tjenestetilbudet er derfor lite dekkende, sier Solberg.
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS