Nordkapp er ute av ROBEK

Nordkapp kommune er ute av svartelisten ROBEK, register over kommuner og fylkeskommuner som må ha godkjenning fra staten for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 08.08.2011 13:22

Nordkapp kommune er ute av svartelisten ROBEK, register over kommuner og fylkeskommuner som må ha godkjenning fra staten for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler.

Fylkesmannen i Finnmark melder at Nordkapp nå blir fjernet fra registeret, etter å ha vært i registeret i to år.

Årsregnskapet for 2010 som ble behandlet og vedtatt i juni, viser at Nordkapp kommune har dekket inn siste rest av gammelt underskudd. Fylkesmannen har derfor sendt melding til Kommunal- og regionaldepartementet om at kommunen skal meldes ut av ROBEK., skriver Fylkesmannen på sitt nettsted.

Nordkapp kommune ble registrert i ROBEK i 2009 på bakgrunn av underskudd fra 2006 som ikke var dekket inn innenfor kommunelovens rammer.

Det er nå kun Gamvik av finnmarkskommunene som er i ROBEK.

Fylkesmannen har imidlertid nå startet gjennomgang av regnskapene for 2010 og denne vil vise om flere kommuner skal meldes inn i ROBEK på bakgrunn av regnskapet for 2010.
 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS