Vil doble kassakreditten

Rådmannen og økonomisjefen foreslår at Nordkapp kommune skal doble kassakreditten. I dag har kommunen en kreditt på 20 millioner kroner og forslaget er å øke kreditten til 40 millioner kroner.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 09.06.2011 14:05

Rådmannen og økonomisjefen foreslår at Nordkapp kommune skal doble kassakreditten. I dag har kommunen en kreditt på 20 millioner kroner og forslaget er å øke kreditten til 40 millioner kroner.

--Svingninger i tid mellom utbetalinger og innbetalinger gjør det nødvendig å benytte trekkrettigheten fullt ut. Dette har utviklet seg over flere år og har beklageligvis blitt en form for normalsituasjon, men er svært lite ønskelig. Ved bedring av likviditeten i kommunen, blir det mindre behov for å benytte trekkrettigheten, skriver Børge Grønlund, økonomisjef i Nordkapp kommune, i saksutredningen.

Selv om kommunen gikk med overskudd i fjor, har det i liten grad forbedret likviditeten.

Det er kommunestyret som avgjør saken den 23. juni.
 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS