Nesten i balanse

Regnskapet for 2010 viser, slik det ser ut i dag, et underskudd på 621 000 kroner. Fungerende økonomisjef understreker at det er snakk om veldig foreløpige tall.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 28.02.2011 17:22

Regnskapet for 2010 viser, slik det ser ut i dag, et underskudd på 621 000 kroner. Fungerende økonomisjef understreker at det er snakk om veldig foreløpige tall.

--Det største merforbruket hadde Teknisk sektor. I denne sektoren hadde vann, avløp og brannvesenet de største overskridelsene, sa Arnt Egil Skansen til formannskapet på mandag. 

Kommunestyret hadde budsjettert med et overskudd på tre millioner kroner i 2010.

Dersom det blir underskudd, vil det gå ett år til før Nordkapp er ute av ROBEK.
 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS