Vil flytte fra Honningsvåg

Styret i Nordnorsk Filmsenter foreslår flytting fra Honningsvåg til Tromsø.
Kultur
Raymond Elde
Publisert : 21.01.2011 11:30

Styret i Nordnorsk Filmsenter foreslår flytting fra Honningsvåg til Tromsø.

Eierne av Nordnorsk Filmsenter har igjen bedt styret I NNFS vurdere spørsmålet om lokalisering av NNFS sin administrasjon. Eierne, de tre nordnorske fylkene og Nordkapp kommune, skal senere gjøre sitt vedtak.

Styret i NNFS gjorde følgende enstemmige vedtak:
Ut fra ei samlet vurdering (og uttalelser fra bransje og samarbeidsorganer) anbefaler styret i NNFS at Filmsenteret flytter sitt administrasjonskontor til Tromsø.
Anbefalingen er basert på kunstpolitiske vurderinger, rekruttering av fagpersonell, tilgjengelighet for bransjen og infrastruktur. Ei flytting til Tromsø forutsetter også en fast møte/minikontoradresse knyttet opp mot allerede eksisterende miljøer i Nordland og Finnmark. Men en slik driftsmodell betinger at NNFS først blir etablert som en faglig sterk enhet i Tromsø.
(pressemelding fra Nordnorsk Filmsenter)

ordfører i Nordkapps kommentar:
Jeg finner grunn til å presisere, at Nordkapp kommune ikke har bedt styret om en slik vurdering. Det er de tre fylkeskommunene som har bedt om en slik vurdering. Nordkapp kommune som eier er ikke blitt spurt om sin holdning og heller ikke orientert om at de tre øvrige eierne, Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommuner har gitt styret et slikt oppdrag.
Kristina Hansen (Ap)
 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS