Ta hensyn til friluftsliv

I et brev til kommuneplanleggeren ber Nordkapp SV om at det blir tatt hensyn til friluftsliv når man planlegger skredsikringen av strekningen Hjellplassen til løkta.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 05.01.2011 09:54

I et brev til kommuneplanleggeren ber Nordkapp SV om at det blir tatt hensyn til friluftsliv når man planlegger skredsikringen av strekningen Hjellplassen til løkta.

Statens vegvesen skal i 2012 starte arbeidet med å flytte veien ut i sjøen for å hindre at rasene krysser veien i framtiden.

Man kan opparbeide et område på yttersiden av hovedveien fra Hjellplassen til løkta som gjør det trygt og sikkert å fiske med stang fra land. Man kan tilrettelegge for gang- og sykkelsti, grillplasser, varmestue, skriver SV

I Honningsvåg-området er det svært begrenset hvilke muligheter befolkningen har til å bruke fjæra som rekreasjonsområde. Man må til Nordvågen, Skipsfjorden eller Sarnes. Slik det er i dag er det mange som bruker Nordvågveien til turområdet, og noen prøver også å fiske fra bergene rundt lykta, skriver SV.
 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS