Vil låne 13,5 millioner kroner

Rådmannen foreslår at Nordkapp kommune skal låne 13,5 millioner for å betale tidligere vedtatte investeringer.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 16.12.2010 17:39

Rådmannen foreslår at Nordkapp kommune skal låne 13,5 millioner for å betale tidligere vedtatte investeringer.

Formannskapet skal behandle saken som hastesak på fredag. 

Ved årsskiftet hadde kommunen en kassakreditt på 12 millioner kroner og leverandørgjeld på cirka 5 millioner kroner.

--Ved å ta opp et ordinært lån på 13,5 millioner kroner, vil vi slippe å trekke så mye på kassakreditten. Det vil vi spare penger på, sier rådmann Åsleik Rannestad.

--Det rådmannen har lært av dette, er at vi må bli flinkere til å styre prosjektene. Vi må sørge for at prosjektene blir finansiert i henhold til vedtakene, sier Rannestad.
 

 

Rådmannen skriver:
Årsaken til kommunes dårlige likviditet er sammensatt. Hovedårsaken er at kommunen hvert år ”pynter på regnskapsresultatet” med inntektsføring av til dels betydelige positive premieavvik på pensjon.

Dette gir altså følgende oppstilling av investeringer som har fått finansieringen omdisponert i 2008 og 2009 og som er gjennomført i 2009.
400 000 Uteområde Honningsvåg skole
650 000 Scootercrossbanen Nordmannseth
600 000 Omsorgsprosjektet
9 000 000 Honningsvåg sentrum VVA anlegg
450 000 Skredsikring Presteheia
2 400 000 Ombygging Storbukt skole
13 500 000 sum

(rådmannens saksutredning til formannskapet 17. desember 2010, side 8 )
 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS