Sluttrapport

Regnskapet for Nordkapp Flerbrukshall og den nye kunstgressbanen er behandlet av avdelingsstyret for Miljø og tekniske tjenester.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 23.06.2010 13:33

Regnskapet for Nordkapp Flerbrukshall og den nye kunstgressbanen er behandlet av avdelingsstyret for Miljø og tekniske tjenester.

Rapporten viser at både flerbrukshallen og den nye fotballbanen ble bygget innenfor budsjettrammene. 

Stor dugnadsinnsats fra entreprenører og privatpersoner sørget for at prosjektene holdt seg til rammen. Merforbruket er på 206 000 kroner hvis en tar med parkeringsarealene som kostet 400 000 kroner.

Totalt har de to prosjektene kostet 17,4 millioner kroner. Dette inkluderer dugnadsinnsatsen.

Det eneste kommunen sitter igjen med, er et lån på 3 millioner kroner til den nye kunstgressbanen.
 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS