Forvaltningsreformen

1.januar 2010 overtok fylkeskommunen en rekke oppgaver som tidligere har vært forvaltet av staten, Statens vegvesen, Fylkesmannen i Finnmark og andre.
Lokal
Raymond Elde
Publisert : 15.01.2010 09:43

1.januar 2010 overtok fylkeskommunen en rekke oppgaver som tidligere har vært forvaltet av staten, Statens vegvesen, Fylkesmannen i Finnmark og andre.

--Fordelen med at Finnmark fylkeskommune har overtatt ansvaret, er at innbyggerne kan ringe Vadsø istedenfor Bergen eller Oslo hvis en lurer på noe. Det sier kommunikasjonssjef i Finnmark fylkeskommune, Trond Magne Henriksen. 

--Det er nå flere områder som er underlagt politisk styring, sier Henriksen.

Nye oppgavene som overføres til Finnmark fylkeskommune:
-samferdsel
-kulturbygg
-idrettsanlegg
-folkehelse
-landbruk
-fiskeri- og havbruk
-nytt eierskap i Innovasjon Norge
-konsesjonsmyndighet knyttet til mini- og mikrokraftverk
-miljøvern (vannregionmyndighet, friluftsliv)
-regionalt forskningsfond
-utdanning (fagskoler, veiledningsansvar for kommunene)
 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS