Skuterløype er godkjent

Fylkesmannen har godkjent endringer i snøskuterløypenettet i Nordkapp kommune.
Lokal
Raymond Elde
Publisert : 29.12.2009 13:29

Fylkesmannen har godkjent endringer i snøskuterløypenettet i Nordkapp kommune.

På fastlandet er løype 2 fra Repvåg nå knyttet sammen nordover mot løype 4. Begrunnelsen for denne løypa er kortere og sikrere trasé for hytteeierne i området.

På Magerøya er gammel løype 5 lagt ned og erstattet av ny løype 5 som følger Forsvarets beltevogntrasé fra Austerelva ved Honningsvågfjellet og nordover til løype 6 som går ut til Nordkapp. Begrunnelsen for denne løypa er dels økt tilgang på løyper for befolkningen, kombinert med bruk i reiselivssammenheng.

De nye løypetraseene er akseptert både av reindrift, friluftsorganisasjoner, Forsvaret, Statens vegvesen, grunneier mv.

Nordkapp kommune kommer etter endringene ut med mindre skuterløyper enn før, men mer reell løype. Dette skyldes at gammel løype 5 fulgte riksvegen og kun ble åpnet med flere års mellomrom ved uværsstenging av vegen.

Det var 20. januar 2007 kommunen søkte Fylkesmannen i Finnmark om denne løypeendringen.
 

 

Se kart over snøskuterløypene i Nordkapp kommune.

Leshele brevet fra Fylkesmannen i Finnmark.
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS