Som forventet

For konstituert rådmann i Nordkapp kommune var det ingen store overraskelser i regjeringens forslag til statsbudsjett. 158 millioner kroner i skatt og rammetilskudd for 2010 er akkurat like mye som regjeringen foreslo i kommuneproposisjonen før sommerferien.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 13.10.2009 10:43

For konstituert rådmann i Nordkapp kommune var det ingen store overraskelser i regjeringens forslag til statsbudsjett. 158 millioner kroner i skatt og rammetilskudd for 2010 er akkurat like mye som regjeringen foreslo i kommuneproposisjonen før sommerferien.

Dermed står Gunnar-Frank Holst fast på at kommunestyret i neste uke må kutte i tjenestetilbud i kommunen for minst 3 millioner kroner.

Tar man med kommunal eiendomsskatt så er statsbudsjettet bedre enn forventet og fører til at man har 4,9 millioner mer å rutte med en man regnet med i september. Men rådmannen vil bruke denne handlefriheten til å betale ned på gjelda.

Hvis ikke folketallet i Nordkapp hadde vært under 3 200 innbyggere 1. januar 2009 så ville Nordkapp mistet over 11 millioner kroner i småkommunetilskudd i 2010.

Nøkkeltall for Nordkapp kommune 2010
Lånegjeld: 76 358 pr innbygger.
Frie inntekter: 158,226 millioner kroner
Vekst i frieinntekter: 16,871 mill. eller 11,9 % i forhold til 2009

Det er bare 3 kommune i Finnmark som har mer lånegjeld pr. innbyggere enn Nordkapp. Det er Hammerfest, Lebesby og Gamvik.
Gjennomsnittet i Finnmark er 58 775 pr innbygger.
Selv uten lånet til Honningsvåg skole så ville Nordkapp hatt en gjeld som var dobbelt av landsgjennomsnittet.
 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS