- Må bevisstgjøre innbyggerne

SV-politikeren Tore Fosse mener valgstyret må bevisstgjøre innbyggerne om hvor viktig det er å bruke stemmeretten.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 16.09.2009 13:33

Tore Fosse vil bevisstgjøre velgerne i hvor fundamentalt det er å bruke stemmeretten.
SV-politikeren Tore Fosse mener valgstyret må bevisstgjøre innbyggerne om hvor viktig det er å bruke stemmeretten.

--Jeg tror det er viktig at valgstyret må bevisstgjøre innbyggerne i hvor fundamentalt det er i vårt demokrati å bruke stemmeretten, sier Tore Fosse som også er medlem av valgstyret. 

Ved de to siste stortingsvalgene har Nordkapp havnet femte sist av landets kommuner målt i frammøteprosent.

Opplæring
Tore Fosse vil ha en opplæring av elevene i skolen om valg.

--Skolen må gi opplæring til elevene slik at de forstår hvor viktig det er med valg i vårt samfunn, sier Fosse.

--Ordningen med å stemme hjemme må bli mer kjent. Medlemmene i valgstyret bør kunne ta med seg valgurna og lister slik at de som har problem med å komme seg til valglokalet får delta, sier Fosse.

Valgdeltakelse
Frammøteprosenten var ved stortingsvalget 75,7 prosent, og det har ikke vært lavere valgdeltakelse siden 1927. I Nordkapp var frammøteprosenten 65,7. 
 

Valgdeltakelse de siste årene i Nordkapp (prosent):

S-09: 65,7

S-05: 68,6

S-01: 68,9

S-97: 66,8

S-93: 69,2

S-89: 74,0

 

F-05: 53,7

F-01: 51,8

F-99: 57,1

F-95: 53,0

F-91: 60,3

F-87: 52,6

 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS