Underskudd på 3,7 mill.kr

Underskuddet ved utgangen av juli er på 3,7 millioner kroner i Nordkapp kommune, viser foreløpige regnskapstall.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 08.09.2009 13:27

Underskuddet ved utgangen av juli er på 3,7 millioner kroner i Nordkapp kommune, viser foreløpige regnskapstall.

Det har vært størst merforbruk i Helse- og sosialsektoren og sentraladministrasjonen. Oppvekstsektoren og fellestjenesten har brukt mindre penger enn budsjettert. 

Nye tiltak
Rådmannen har fått pålegg om å fremme innsparingstiltak i kommunestyremøte som skal være 29. september.

--Jeg synes ikke det går så verst ettersom vi vet årsakene til budsjettsprekken, sa Torger Samuelsen (SV) i formannskapsmøtet som var på mandag.

--Vi må sette i verk tiltak umiddelbart for å redusere underskuddet, sa Lars Helge Jensen (Høyre).

Alt er ikke med
Regjeringens tiltakspakke mot finanskrisen, en pakke som ga Nordkapp 1 million kroner i frie inntekter, er ikke inntektsført. Det er heller ikke rentebesparelsen som er på 600 000 kroner.
 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS