Vil fjerne arveavgiften

--Tre fjerdedeler av de norske bedriftene er familiebedrifter. Ved generasjonsskiftet må de betale arveavgift som vi mener er urimelig fordi denne avgiften hemmer videreføring av arbeidsplasser, sier Otto Strand, 1. kandidat på stortingslisten til Finnmark KrF.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 13.08.2009 10:00

Otto Strand vil fjerne arveavgiften.
--Tre fjerdedeler av de norske bedriftene er familiebedrifter. Ved generasjonsskiftet må de betale arveavgift som vi mener er urimelig fordi denne avgiften hemmer videreføring av arbeidsplasser, sier Otto Strand, 1. kandidat på stortingslisten til Finnmark KrF.

--Vi vil derfor fjerne den hvis bedriften drives videre i minst 10 år ved at 10 prosent av avgiften bortfaller hvert år. Dette vil fremme en videreføring av arbeidsplassene og langsiktig tenking i bedriftene, sier Strand. 

Kristelig Folkeparti har lagt frem et verdiskapingsprogram som innebærer en bedre tilrettelegging for bedriftene.
 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS