Ber Porsanger kommune begynne reguleringsarbeidet

--Nordkapp Fremskrittsparti anmoder Porsanger kommune om å sette i gang arbeidet med regulering av det aktuelle området som inngår i bygging av en ny skarvbergtunnel, skriver Per Tore Schjelderup på vegne av Nordkapp Fremskrittsparti.
Politikk
Greta Andersen
Publisert : 29.06.2009 17:22

Per Tore Schjelderup har skrevet et brev til Porsanger kommune der han på vegne av Nordkapp Fremskrittsparti ber kommunen starte arbeidet med en reguleringsplan.
--Nordkapp Fremskrittsparti anmoder Porsanger kommune om å sette i gang arbeidet med regulering av det aktuelle området som inngår i bygging av en ny skarvbergtunnel, skriver Per Tore Schjelderup på vegne av Nordkapp Fremskrittsparti.

--I forbindelse med bygging av ny skarvbergtunnel har regionvegsjef Torbjørn Naimak skissert fire alternativ ovenfor Nordkapp kommune for ny trase på Skarvbergtunnelen. I følge regionvegsjef Torbjørn Naimak er alternativ fire det beste alternativ for en ny tunnel. Dette alternativet har inngang ved sølvsmia og utgang i Skarvbergvika, skriver Schjelderup. 

Skarvbergtunnelen er i dag på topp 20 listen over farlige strekninger i Nord-Norge og er kommet inn i Nasjonal transportplan, men ikke før etter 2013.
 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS