Dagen i dag - 21. Juni 2018

Årets 172. dag - 193 dager igjen av 2018

Navnedag

Agnar, Annar
Agnar = age (ufred, skrekk) + arr (kriger). Annar = urnordisk anu (forfader) + arr.

Historie

1788 : I USA trådte konstitusjonen i kraft
1791 : I Frankrike ble kongefami-lien grepet i Varennes under et forsøk på å flykte
1913 : Norges Bonde- og Småbru­karlag ble stiftet
1927 : Trysilmeteoritten, en stein på ca. 640 g, falt ned fra ver­densrommet
1938 : Sørlandsbanen ble åpnet fram til Kristiansand
1963 : I Vatikanet ble kardinal Giovanni Battista Montini utnevnt til pave Paul 6
1972 : Det franske Aérospatiale Lama satte høyderekord for heli­kopter med 12.442 m
1974 : Dovrefjell nasjonalpark ble opprettet
1985 : Norge opplevde den første flykapring mellom Trondheim og Oslo - Kapreren overga seg etter et par øl
1996 : Statens naturoppsyn ble opprettet

Født

1905 : Jean-Paul Sartre - fransk filosof
1928 : Per Lillo-Stenberg - skue­spiller
1934 : Bente Børsum - skuespiller
1935 : Françoise Sagan - fransk forfatter
1939 : Svein Scharffenberg - skue­spiller
1939 : Kalle Holmberg - finsk regis­sør
1941 : Totto Osvold - NRK-medar­beider
1942 : Ditlef Eckhoff - jazzmusiker
1946 : Trond Kirkvaag - NRK-med­arbeider
1949 : Tom Remlov - filmprodu­sent
1982 : William - britisk prins
Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS