Pressemelding

NordkappHøyre - 23.03.2020

Torpedert næringsliv søker nødhavn

Næringslivet i Nordkapp har brått og uventet fått en torpedo i skutesida. Samfunnet risikerer nå et konkursras uten like. For å begrense skadene må kommunen komme bedriftene til unnsetning.

Først og fremst, innbyggernes liv, helse og sikkerhet vil alltid komme først. Det er derfor helt riktig å ha det som primærfokus i denne Corona-krisen.

Krisen påvirker alle deler av samfunnet, men reiselivsnæringen er spesielt utsatt. Der handelsstanden og andre tjenesteleverandører har større muligheter for helårsdrift, er situasjonen akutt for reiselivsbedriftene der inntektene i all hovedsak er sesongbasert. Et Norge i fortsatt «lockdown» kan brutalt rive bort eksistensgrunnlaget og føre til at arbeidsledigheten stiger opp i uendeligheten. Tenk dere et Nordkappsamfunn uten et mangfold av tilbud som krabbesafari, galleri, fisketurisme, fuglesafari, bakeri, ATV/scooter safari, camping- og overnattingssteder, kulturhus og masse masse mer. Det må vi være villig til å betale dyrt for å unngå!

Næringslivet er hovedsponsor for velferden. Nordkapp Høyre vil jobbe knallhardt for å sikre bedriftenes fremtid, og vil foreslå en rekke saker til formannskapet og kommunestyret, herunder blant annet:

  • Fjerning av eiendomsskatt for bedrifter i 2020
  • Bortfall av festeavgift for næringsdrivende i 2020
  • Faktura for kommunale avgifter i 2020 gis forlenget betalingsfrist til sommeren 2021
  • Videre vil vi støtte forslag om ytterligere tildelinger til kurs og kompetanseheving

Kostnadene for disse tiltakene hentes fra disposisjonsfondet.

  • Omdisponering av næringsfondet: midler pålydende 4 millioner omgjøres til driftstilskudd basert på behovsprøvd søknad med dokumentert inntektstap. Retningslinjer for tildeling må utarbeides og fremskyndes.

Næringslivet har også selv et stort ansvar for å fornye seg og tilpasse seg situasjonen. Ved hjelp av statlig støtte, samspill med kommunen, næringshagen, HHI og Visit Nordkapp har bedriftene større sjanser for å holde hodet over vannet. Vi har nå en gylden mulighet (og plikt!) til å stå tverrpolitisk samlet i denne kriseperioden. Næringslivet blør, det er på tide å etablere en krisepakke for å sikre blodtilførsel i et bankende Nordkapphjerte.

For Nordkapp Høyre

Lars Helge Jensen, Sirin Figenschou Høyen, Ruben Alseth

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS