Pressemelding

Kari Lene Olsen, leder i Nordkapp Arbeiderparti og fylkestingsrepresentant - 06.12.2018

Tenker de legge ned lensmannskontorene?

- La pass-automatene stå på lensmannskontorene. Det sier fylkestingsrepresentant Kari Lene Olsen (AP). - Tryggheten er ivaretatt, og på Lensmannskontor med innbyggere under fem tusen. Det er ikke store ekstrajobben for dem. Men det betyr et hav av forskjell for de som må ha seg nytt pass. - Man kan undres på om dagens regjering har en strategi på å tømme lensmannskontorene for oppgaver, for så å legge dem ned, sier hun. 

Olsen mener dette er nok et typsik eksempel på hvordan dagens regjering, med FrP, Høyre, Venstre og nå også KrF, bygger ned distriktene. - De bygger ned landet vår, sier hun.

Folk i Finnmark risikerer å måtte ta fri en hel dag, kanskje to, for å få nytt pass. Man må kjøre langt, om man har bil. - Dette er et ledd i den ødeleggende sentralisering fra den blåblå regjeringen, sier Olsen.

Olsen har allerede gått i bresjen for å beholde ordningen, der folk kan gå i nærheten av der de bor, og få ordnet pass. På lensmannskontoret. Olsen fikk 16.mars 2017 med seg hele fylkestinget i finnmark til å vedta en uttalelse, der man krever at passutstedelsen forblir på lensmannskontorene. Nært der folk bor. 

Nå vil Politidirektoratet innføre nye systemer og rutiner for utstedelse av pass og nasjonalt ID-kort. Passutstedelse fra Lensmannskontorene skal flyttes til et eller flere polititjenestesteder i Finnmark. 
 
- Hvis denne endringen gjennomføres i Finnmark vil dette få store utilsiktet konsekvenser for innbyggerne i våre distrikter, sier Olsen. - Mange innbyggere som skal ha pass må ta seg fri en arbeidsdag bare for å reise til en automat. 

Hun peker også på at dette vil ikke være samfunnsøkonomisk, hverken for storsamfunnet, arbeidsgiver eller innbyggerne i Finnmark.
 
Olsen minner om at Finnmark Fylkesting har bedt om at Politidirektoratet reverserer endring og at passautomatene forblir på Lensmannskontorene sammen med Schengenkontroll. Det vil være god samfunnsøkonomi at ID-kontroll blir lagt inn under arbeidsoppgavene til Lensmannskontorene. 
 
En slik løsning sikrer gode tjenester til innbyggerne i hele Finnmark og opprettholder kompetansen lokalt.

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS