Pressemelding

Sametingsrådet - 07.10.2020

Rimelig fornøyd med økningen på 26,3 mill. kroner

Regjeringen la i dag ut forslag til Statsbudsjett 2021. Sametingsråd Henrik Olsen (NSR) er fornøyd med regjeringens fremlegg. - Årets statsbudsjett viser at det er reelle løft innen samiske satsningsområder, sier sametingsråd Henrik Olsen (NSR).
 

Sametinget vil ifølge budsjettforslaget forvalte omlag 539,2 mill. kroner i 2021. Dette er en totaløkning på cirka 26 mill. kroner (5,1 prosent) fra 2020. Økningen på Sametingets budsjett er knyttet opp mot tospråklig forvaltning i Tjeldsund kommune på 4,5 millioner kroner, styrking av drift og husleie Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter på 2,7 millioner og Sametingsvalget i 2021 på 3,5 millioner.  

  • Når vi tar bort øremerkede midler sitter vi igjen med 15,7 millioner kroner, 3% som ligger litt over beregnet pris- og lønnsjustering. Med tanke på fjorårets budsjett, er Sametinget rimelig fornøyd med dette. Vi ser at her er det vilje til samiske satsning, og det er bedre enn i fjor. Våre bekymringer er blitt tatt til følge, vi håper at det fortsetter slik fremover til å gjøre satsninger. Fjoråret var en stor skuffelse så det er et løft for det samiske samfunnet kommende år, sier rådsmedlem Olsen.

Kunnskapsdepartementet foreslår 15 millioner kroner til digitale læremidler på samisk. Henrik Olsen mener dette er veldig positivt.

  • Samiske barn og unge trenger virkelig samiske læremidler, som følge av nye læreplaner og fagfornyelse, er behovet stort for samiske digitale læremidler. Det er svært gledelig at det settes av midler til oversetting og utvikling av læremidler.

Barne- og familiedepartementet bevilger 10 millioner til Regionalt nasjonalt kompetansesenter for barne- og familivern.

  • Vi er glade for av regjeringen følger opp dette, da vi har understreket behovet for at kommunene må få veiledning i samisk familievern, barnevern og krisesentertilbud, sier sametingsråden.

Regjeringen foreslår 57 millioner til ferdigstilling av nybygget til sørsamisk museum Saemien Sijte.

Det nye bygget til Det Samiske Nasjonalteateret Beaivváš i samlokasjon med Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino foreslås en tildeling på 11 millioner kroner til prosjektering.

  • Sametingsrådet er veldig fornøyd med at nye samiske kulturbygg blir prioritert. Dette er et satsnings som rådet har etterlyst i flere år av regjering, endelig får noen av kulturbygningene verdige lokaler, avslutter Olsen (NSR).
Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS