Pressemelding

Runar Sjåstad, Stortingsrepresentant Finnmark Arbeiderparti - 04.10.2019

Olja må i land - på Veidnes

!Skjermdump Stortingets nett-tvSjåstads innlegg i trontaledebatten.

President.
Målet for oss som folkevalgte må være å fortsette å bygge samfunn gjennom å legge til rette for verdiskapning og vekst i hele landet.

Finnmark er rik på naturresurser, har et variert næringsliv, men vil alltid ha behov for flere trygge lønnsomme arbeidsplasser. Verden er fortsatt avhengig av olje å gass

Da er det gledelig å se at petroleumsnæringen øker i aktivitet i Nord. Barentshavet er et viktig område for fremtidig olje og gassvirksomhet.

Men produksjonen må skje på en bærekraftig måte som utvikler og styrker lokalsamfunnene uten å fortrenge eksisterende næringer.

Petroleumsnæringen har vært gjennom en periode med redusert aktivitet og en sterk nedgang i oljeinvesteringene over flere år som en konsekvens av oljeprisfallet.

Det er derfor svært gledelig at Equinor har funnet løsninger som realiserer en utbygging av Johan Castberg feltet utenfor kysten av Finnmark.

Med en beregnet investering på ca. 50 milliarder vil dette utgjøre en betydelig andel av investeringene på Norsk sokkel de nærmeste årene og med en forventet produksjonsperiode på 30 år, er det forventet at utbyggingen vil bidra sterkt samfunnsøkonomisk.

Nå haster det med å komme opp med løsninger for å transportere olje og gass fra eksisterende og fremtidige funn i Barentshavet frem til markedet.

En slik infrastruktur løsning må ikke pålegges en enkelt operatør, men må være et fellesansvar hvor myndigheter, nåværende og fremtidige operatører må bidra til en etablering og på den måten bygge og videreutvikle lokalsamfunn i Nord Norge.

En sterk oppslutning i befolkningen er en forutsetning for fortsatt Norsk olje utvinning.

Equinor må innfri sine lovnader fra 2013 om å bygge en ilandføringsterminal for oljen fra Johan Castberg feltet.

Stortingsflertallet sitt vedtak om at det senest ved etablering av flere produserende felt i Barentshavet skal bygges en ilandførings terminal på Veidnes må følges opp.

Det er gledelig at Norske bedrifter allerede har sikret seg viktige kontrakter og at kompetansemiljøene i blant annet Harstad og Hammerfest styrkes, men det vil fortsatt være samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge en terminal på Veidnes i Nordkapp kommune.

Olje og Energiministeren har blitt utfordret på dette flere ganger i denne salen.

Ministeren har gått langt i sine svar med å si at en terminal nok er det som vil være det beste for Finnmark og Nord Norge. Men jeg stusser over at ministeren ikke er mer utålmodig på svar fra Equinor vedrørende Deres utredning.

Hvis statsråden vil trøkker han til og sørger for at det blir en terminal på Veidnes, arbeidsplasser og støtte til Petroleumsnæringen i Nord. Alt annet vil være en stor skuffelse. Om olja går via bøyelasting i havet vil det hverken bygge samfunn eller legitimitet for fremtidig olje og gass utvinning.

Arbeiderpartiet støtter lokale og regionale krav, vi støtter kravet om ilandførings terminal på Veidnes.

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS