Pressemelding

Sametingsrådet - 05.11.2020

Nye satsinger i budsjettet

Sametingsrådets forslag til budsjett for 2021 omfatter nye satsinger på blant annet læremidler, museer og språkfeltet. Sametingsråd Henrik Olsen (NSR) er fornøyd med 41 nye millioner i Sametingets budsjett, og dermed kunne gi løft på en rekke områder.

 

– Med årets budsjettprioriteringer bidrar vi langt på vei til å realisere den ambisiøse Muohtačalmmit-erklæringa, sier Olsen. Muohtačalmmit er den politiske plattformen flertallsgruppa i Sametinget styrer på etter valget i 2017.

 

Et av årets satsinger er sørsamisk museum og kultursenter Saemien Sijte i Snåsa, som får en økning på 2,7 millioner kroner. Bevilgningen går blant annet til å dekke økt faglig kapasitet ved museet i opptakten til innflytting til nytt bygg, og til økt husleie.

– Sametingsrådet er veldig fornøyd med at nye lokaler til Saemien Sijte blir innflyttingsklare i løpet av 2021, sier Olsen.

I tillegg økes tilskuddet til samisk museumslag med 350 000 kroner til styrking av lagets faglige og administrative miljø og Tana og Varanger museumssiida med 250 000 kroner i forbindelse med tilbakeføring av gjenstander som del av Bååstede-prosjektet.

– Samiske kulturbygg trenger verdige lokaler og Sametinget ønsker at flere samiske kulturbygg blir realisert. Det er derfor gledelig at regjeringen følger opp utbyggingen av Sámi Našunálateáhter Beaivváš, og Sametinget har begynt en opptrappingsplan for å styrke teaterets rekrutteringsarbeid til nytt bygg står ferdig, sier Olsen. Økningen er foreslått til 600 000 kroner i 2021.

I tillegg til dette foreslår sametingsrådet å øke bevilgningen til Mearrasiida med 300 000 kroner. Mearrasiida har siden åpningen i 2003 vist at det er behov for kunnskap om sjøsamiske tema, samt en sjøsamisk arena for formidling, og kunnskapsutveksling.

Sametingsrådet har også valgt å legge inn et nytt senter inn på direktetilskuddene, Girjjálašvuođaguovddáš - Samisk litteratursenter.

– Det ligger et stort potensial i formidling av samisk litteratur og senteret har en viktig rolle her. Senteret har over flere år fått tilskudd gjennom søkerbaserte ordninger og har vist at de har god gjennomføringsevne, sier Olsen.

Sametingets budsjett for 2021 vedtas i plenumsmøtet i desember.

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS