Pressemelding

Nordkapp Arbeiderparti - 09.08.2019

Nordkapp kommune – mulighetens kommune

Nordkapp kommune er en god kommune å vokse opp – og leve i.

Frivilligheten i hele kommunen er fantastisk. Nordkapp er kommunen med idrettshall, flerbrukshall, «turn», bygdelag, idrettslag, musikkorps, blandakor, revy, festivaler, turlag, Lions, Odd Fellow, musikk band, seniorlag, skiaktiviteter og utallige frivillige organisasjoner. Tilsammen tilbys det aktiviteter som dekker de fleste ønsker og behov for unge og gamle.

Nordkapp Arbeiderparti er stolt av å ha lagt til rette for aktiviteter innenfor alle områdene, men vi gir oss ikke her!

Nordkapp Arbeiderparti skal jobbe hardt med å realisere ett nytt svømmebasseng i løpet av denne 4 års perioden.

Nordkapp Arbeiderparti har gjennom flere perioder vist at for oss, er kultur og idrett like viktig. Derfor har vi satset gjennom tilskudd på kino, bygdelag, museumsbygg, flerbrukshall, kunst, kultur som næring, idrettslag, forprosjekt til svømmehall, for å nevne noe.

De neste 4 årene har Nordkapp Arbeiderparti programfestet:

  • Arbeiderpartiet skal fortsatt skape gode oppvekstsvilkår gjennom kommunale tilbud som gir bolyst. Unge kan bli gamle med trygge rammebetingelser!
  • Arbeiderpartiet vil fortsatt skape verdier, utvikle samfunnet og dele godene.

Nordkapp Arbeiderparti skal jobbe for skolemåltid og miljøsmed i grunnskolen.

Arbeiderpartiet vil at våre barn skal ha de beste forutsetninger for å nå sine mål i fremtiden.

Vi håper DU som velgerne gir oss fornyet tillitt

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS