Pressemelding

Frivillighet Norge - 21.10.2019

Kulturministeren lanserer integrasjonsløsningen

Torsdag 24. oktober på Frivillighetshuset i Oslo, lanserer Kulturminister Trine Skei Grande integrasjonsløsningen som vil bidra til å forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoners medlemsregistre og Frivillighetsregisteret og Enhetsregisteret.

Løsningen er et viktig ledd i forenklingsarbeidet i frivillig sektor og vil gjøre det lettere for både sentral- og lokalledd i frivillige organisasjoner å sørge for oppdatert informasjon i Brønnøysundregistrene. Den vil også gjøre det lettere for flere lokallag å få organisasjonsnumre og kunne motta grasrotmidler.


Tid: 24. oktober Kl. 11.00 - 13.00
Sted: Frivillighetshuset K1, Kolstadgata 1, 0652 Oslo

Bakgrunn

Brønnøysundregistrene etablerte Frivillighetsregisteret 1. desember 2008. Formålet med registeret er å forenkle samhandlingen mellom frivillig virksomhet og offentlige myndigheter, ved å samle og gjøre tilgjengelig nøkkelinformasjon om frivillige organisasjoner ett sted. Ved lanseringen av registeret ble frivillig sektor lovet en enkel måte å registrere en samlet organisasjon på. Et hovedmål med en slik ordning var at frivillige organisasjoners lokalledd skulle unngå dobbeltarbeid.

Som et ledd i å innfri det løftet har det, over lengre tid, vært jobbet med en løsning som skal sørge for at endringsmeldinger enkelt kan sendes til Brønnøysundregistrene (Frivillighetsregisteret og Enhetsregisteret) når de oppdateres i organisasjoners medlemssystemer. Prosjektet har vært organisert i to grupper. Prosjektgruppe A har bestått av Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, og Brønnøysundregistrene, mens prosjektgruppe B har bestått av Frivillighet Norge, Brønnøysundregistrene, og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.

Prosjektgruppe A fokuserte på et spesifikt internt medlemssystem, hadde et internt utviklingsteam og ville få løsningen i bruk raskt. Prosjektgruppe B har på sin side sett på medlemssystemer generelt og hatt som mål å utvikle en løsning som kan tas i bruk av ulike systemer. Det er denne løsningen som nå er klar til å slippes ut og gjøres tilgjengelig for de som ønsker å implementere den i sine systemer.

En enklere hverdag for organisasjonene

Integrasjonsløsningen vil kunne føre til en enklere hverdag for lokale tillitsvalgte, som slipper å oppdatere opplysninger om organisasjonen to steder.

På lanseringen får dere vite mer om løsningen og hvilke vurderinger dere som organisasjon må gjøre før dere implementerer den i deres systemer. Dere vil også få tilgang på Oppstartsguiden. Med denne i hånd, vil dere som organisasjon kunne ta et godt informert valg på om integrering mot Brønnøysundregistrene er noe dere ønsker å gjøre mulig i deres systemer. Dere vil også ha konkret informasjon å gi til utviklerne av deres systemer for å vise hvordan de kan gå frem for å tilby dette.

Program

11:00: Registrering, mingling og servering av lett lunsj

11:30: Lanseringstale

Kulturminister Trine Skei Grande

11:45: Om digitalisering og frivillighet

Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen

Leder for modernisering og digitalisering i Norges Idrettsforbund, Pål Kristen Rønnevik

Avdelingsdirektør, Brønnøysundregistrene avdeling registerforvaltning, Lise Dahl Karlsen

12:00: Integrasjonsløsningen - hva er den og hvordan tar vi den i bruk?

Presentasjon av Oppstartsguiden v/ Unicornis og Brønnøysundregistrene

12:30: Spørsmål fra salen

12:45: Kake, kaffe og konfetti

13:00: Arrangementet er ferdig

Meld deg på her!

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS