Pressemelding

Nordkapp Arbeiderparti (NAP)        - 10.07.2020

Debattklima i Nordkapp

I ly av den store media-interessen ang. debatt-klima under kommunestyremøter, så mener NAP at det er trist at vi har et slikt «klima» i den politiske debatten i Nordkapp.

Endringene i det politiske klima og debatt nivået begynte allerede i forrige kommunestyreperiode og har nok dessverre forsterket seg, noe som ikke oppfattes som bra. Det «hamres» løs på sosiale medier, og via ulike nettsteder. Såkalte «nett-troll» har fått fotfeste, og de debattene som herjer er umulig å følge med på. Folk blir tillagt meninger som er vanskelig å forsvare seg mot. Dette skaper et feilt inntrykk av hva den enkelte mener og står for. Er det slik vi vil ha det her i vår kommune? NAP mener svaret på dette gir seg selv. Vi vil få et splittet samfunn, hvor bolysten forvitrer, og hvor alle blir tapere.

Det er beklagelig at klimaet er med på å skremme bort yngre engasjerte mennesker, som ønsker det beste for kommunen. Dette er noe som NAP også har snakket om på møter, og noen av våre yngre medlemmer reagerer på samme måte, som de som står fram i media. Slik skal det ikke være!

Ordfører har som møteleder et særdeles ansvar for at klima og debatt under møter, foregår i sømmelige former. Her har en kanskje litt å gå på ennå. Gode utredninger og godt funderte saker vil også bidra til at vi som folkevalgte, kan være med å fatte saklige vedtak, slik at alle føler at rettssikkerheten ovenfor våre innbyggere ivaretas på best mulig måte.

NAP vil bidra til at debattklimaet forblir på et saklig nivå og ha full fokus på egne politiske saker fremover. Vi vil fremme våre forslag og stå på videre for å opprettholde arbeidsplasser og utvikling av vår kjære kommune.

God sommer!

Kjell-Valter Sivertsen, Leder Nordkapp Arbeiderparti

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS