Støtte til kvenske språk- og kulturtiltak for barn og unge
Porsanger kirkekontor, er en av dem som har fått tilskudd. (Illustrasjonsfoto)

Støtte til kvenske språk- og kulturtiltak for barn og unge

Det er målsetting om å styrke kvensk språk og kultur.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 13.06.2019 12:00

Regjeringen har gitt økonomisk støtte til språk- og kulturtiltak for barn og unge. 

--Regjeringen har en ambisjon om å styrke kvensk språk og kultur, og gir derfor støtte til flere språktiltak som skal vekke språkengasjementet hos barn og unge. Jeg er glad for at vi kan gi støtte til flere gode tiltak som gjør det morsomt både å lære seg kvensk språk og å lære om sin kultur, sier Anne Karin Olli, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, i en pressemelding. 

Både fylkeskommunen, enheter og prosjekt i kommuner i Finnmark har fått tilskudd fra potten. Blant annet Porsanger språksenter, Kvensk institutt, Norske kvener i Lakselv og Porsanger kirkekontor, 






Bransjeguiden



Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS