Regionalt innspillsmøte for nasjonal ramme for vindkraft i Hammerfest
Flere kommuner i Finnmark har vindkraftanlegg. (Flyfoto, Havøygavlen Vindpark)

Regionalt innspillsmøte for nasjonal ramme for vindkraft i Hammerfest

Møte i Hammerfest om nasjonal ramme for vindkraft.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 15.06.2019 03:45

Mandag 17. juni arrangerer Olje- og energidepartementet det femte og siste regionale innspillsmøtet for nasjonal ramme for vindkraft. Møtet blir arrangert i Hammerfest. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil innlede om forslaget som nå er sendt på høring. Miljødirektoratet vil også informere om sitt arbeid i prosjektet. Det legges særlig vekt på det ene området som er utpekt som mest egnet for vindkraft i Finnmark. På møtet får lokale og regionale aktører mulighet til å høre mer om forslaget og komme med sine innspill, ifølge Olje- og energidepartementet. 

NVEs forslag inneholder et kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft på land og et kart med forslag til de mest egnede områdene for lokalisering av ny vindkraft. Olje- og energidepartementet har sendt forslaget ut på høring, med utvidet frist til 1. oktober.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS