Planutvalget anbefaler rådmannens innstilling
Formannskap- og planutvalget-møte, tirsdag 11. juni 2019.

Planutvalget anbefaler rådmannens innstilling

Planutvalget går for rådmannens innstilling i saken om områdeplan for Nordkapp-halvøya.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 11.06.2019 17:28

Et flertall i planutvalget anbefaler rådmannens forslag til områdeplan for Nordkapp-halvøya. 

Mindretallet på én, Jan Olsen fra SV, stemte for at prosessen blir stoppet på grunn av manglende innsyn og saksbehandlingsfeil. 

Kommunestyret skal vedta områdeplanen på møtet den 20. juni. Debatten går på om Nordkapp-platået skal reguleres til offentlig formål eller privat formål. 

Planutvalgets saksdokument


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS