Krever at de samiske områdene må ut av nasjonal ramme for vindkraft
Norske Samers Riksforbund ønsker ikke vindkraftanlegg i reinbeiteområdene. (Illustrasjonsfoto)

Krever at de samiske områdene må ut av nasjonal ramme for vindkraft

Det var våren Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE la frem utkastet til ramme for vindkraftutbygging i Norge.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 10.06.2019 21:59

Norske Samers Riksforbund (NSR) krever at reindriftsområdene tas ut av planen nasjonal ramme for vindkraft, og at det ikke blir bygget mer vindkraft i de samiske områdene. 

--NSR krever at de foreslåtte områdene i Vest-Finnmark og i de sørsamiske områdene tas ut av nasjonal ramme for vindkraft. Vi samer har allerede mistet alt for mye land til vindkraftutbygging, sier Nora Marie Bransfjell fra NSR i en pressemelding. 

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) la i april frem sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraftutbygging, som skisserer muligheter for å bygge vindkraftanlegg i Norge. 

NSR er likevel fornøyd med at utbygningssystemet i Norge nå går over til mer helhetlige planer, men reagerer på at samiske innsigelser gis altfor lav vekt. 

--Utbygningspolitikken til nå har ført til at reindriften mister land bit for bit, og derfor ønsker vi en mer helhetlig vindkraftpolitikk velkommen. Det forutsetter at samiske innspill tas på alvor. Det er helt uakseptabelt at mer samisk beiteland blir tatt til vindkraftutbygging, sier Mathis Nilsen Eira, NSR-representant fra Ávjovárri.

 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS