Ønsker at transportordningen skal være nasjonal
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Finnmark, mener kommunene må bli flinkere til å administrere utvidet TT – ordning. (Illustrasjonsfoto)

Ønsker at transportordningen skal være nasjonal

Uttalelse fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Finnmark.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 09.06.2019 15:45

Regjeringen åpner for at fylkene skal overta organiseringen av utvidet TT – ordning, ordningen med tilrettelagt transport. 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Finnmark, er bekymret for at Samferdselsdepartementet finner det mest naturlig at utvidet TT ikke skal være nasjonal ordning. Vi trenger støtte i et opprop om at utvidet ordning må forbli øremerket, og at det skal bli en nasjonal ordning, heter det i en uttalelse fra rådet. 

--Kommunene har ansvar for å administrerere TT-brukere. Kommunene må bli flinkere til å ta folk ut av ordningen som ikke bruker kort. Hvis en bruker har kort og ikke bruker det, så gir det et skjevt bilde av bruk i rapporteringen, har rådet vedtatt i uttalelsen. 

Ordningen med tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT-ordningen) er et særskilt transporttilbud for personer med nedsatt bevegelsesevne som ikke kan benytte ordinær kollektivtransport. Transporttilbudet inngår som del av det lokale kollektivtransporttilbudet som fylkeskommunene og Oslo kommune har ansvaret for. Denne ordningen ble utvidet i 2016, for å sikre utvalgte brukere 200 reiser i året, ifølge Samferdselsdepartementet. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS