Merking av rein og selvbestemmelse
Geir Iversen, stortingsrepresentant for Finnmark Senterparti.

Merking av rein og selvbestemmelse

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad må svare på spørsmål om merking av rein.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 07.06.2019 01:41

Geir Iversen, stortingsrepresentant for Finnmark Senterparti, med skriftlig spørsmål til landbruks- og matministeren om merking av rein. 

Iversen vil vite om landbruks- og matministeren har vurdert hvordan en statlige inngripen i merking av rein står seg mot samenes rett til selvbestemmelse?

--I høringene av forslagene til endringer i reindriftsloven og i konsultasjonene blir det uttrykt massiv motstand mot forslagene og det framholdes at forslagene ikke er i tråd med Norges folkerettslige forpliktelser overfor samene som folk og urfolk. Motstanden inkluderer Sametinget-samenes representative organ, og Norske Reindriftssamers Landsforbund-reindriftens interesseorganisasjon. Tradisjonell merking av rein er viktig for samisk kulturutøvelse, men det er en funksjonell måte å merke eierskap på. Merking av rein er et internt anliggende for reindriftssamene. Norske Reindriftssamers Landsforbund mener at RFID individmerking vil komme i strid med den tradisjonelle merkingen, har Geir Iversen skrevet som begrunnelse for spørsmålet. 

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad (KrF) har foreløpig ikke besvart spørsmålet Finnmark-representanten stilte. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS