Mindre tomkjøring i Finnmark enn andre deler av landet
Drosjeeier Daniel Andersen. (Arkivfoto)

Mindre tomkjøring i Finnmark enn andre deler av landet

Tall for drosjekjøring, tall fra Statistisk sentralbyrå.
Samferdsel
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 06.06.2019 16:00

Drosjer i Finnmark kjørte 67,5 prosent av alle kilometer med passasjer i 2018.

Det var betydelige regionale forskjeller for andelene tilbakelagt med passasjer i bilen, viser nye tall fra statistikken Drosjetransport fra Statistisk sentralbyrå. I 2018 hadde Hedmark størst andel kjøring med passasjer med 69,3 prosent. 

Drosjene kjørte i alt 510 millioner kilometer i 2018. Det var en oppgang på 1,6 prosent sammenlignet med 2017. Finnmark og Sogn og Fjordane hadde minst kjøring av alle fylkene. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS